logotype
Egzorcyzmy i egzorcyści Drukuj

Uwaga!!!

Należy uważać na reklamy i linki w googlach takie jak: "Egzorcysta Warszawa", "Egzorcysta Uzdrowiciel" itp.

Treści typu: "Energoterapeuta - Uzdrawianie - Duchowe Usługi świadczę w Warszawie", "Szybka i Skuteczna Pomoc. Duże Doświadczenie. Umów się już dziś!" - to próby zdobycia "klientów" nieświadomych ogromnego zagrożenia duchowego, potęgującego ich osobiste duchowe problemy. Jest tylko Jeden Uzdrowiciel - Jezus Chrystus. Egzorcystami mogą być tylko kapłani wyznaczeni przez biskupów w diecezjach Kościoła Katolickiego. Wszyscy inni - podający się za uzdrowicieli, egzorcystów to oszuści, zarabiający na naiwności, niewiedzy i tragedii życiowych wielu osób. Nie daj się zmanipulować. Ufaj Jezusowi i Kościołowi, którego On sam jest założycielem.

Przykładowe reklamy "egzorcystów" zarabiających na ludzkiej niewiedzy i naiwności:

 1. Egzorcysta Warszawa Egzorcysta_Warszawa

  Szybka i Skuteczna Pomoc. Duże Doświadczenie. Umów się już dziś!

 2. Egzorcysta Uzdrowiciel

  Energoterapeuta Uzdrawianie Duchowe Usługi świadczę w Warszawie

 3. Egzorcyzmy - (Imię, Nazwisko)


Co to jest egzorcyzm?

Święty Michał Archaniołźródło: egzorcyzmy.katolik.pl
Egzorcyzmy to posługa uwalniania od wpływu zła, którą pełnił Jezus Chrystus i którą zlecił czynić swoim uczniom słowami: "Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie złe duchy" (Mt 10:8). Egzorcyzm (gr. exorkizein "wyklinać") jest rozkazem wydanym w imię Boga demonowi, aby ten wyszedł z osoby, zwierzęcia, miejsca lub rzeczy. To szczególna forma błogosławieństwa (sakramentalium), które kapłan udziela człowiekowi w określonych sytuacjach i potrzebach.

Pod ogólnie rozumianą nazwą egzorcyzmu można rozumieć:

 1. Egzorcyzm uroczysty (wielki, publiczny), który ma na celu wyrzucenie złego ducha z opętanej osoby oraz uwolnienie od wpływów demonicznych. Jest odprawiany wedle zaleceń Rytuału rzymskiego przez ordynariusza diecezji, np. biskupa. Egzorcystą może być także każdy  kapłan, który działa jako egzorcysta w imieniu i autorytecie Kościoła na mocy władzy otrzymanej w święceniach kapłańskich oraz za zezwoleniem ordynariusza diecezji. Zasada ta jest sprecyzowana w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
 2. Egzorcyzmy prywatne (mniejsze, proste) to modlitwy do indywidualnego odmawiania przez wszystkich wiernych, np. w chwilach pokus i dręczeń pochodzących od złego ducha. W ten zakres wchodzą również Modlitwy o uwolnienie, czyli modlitwy wstawiennicze, z których mogą korzystać wszyscy kapłani i wspólnoty religijne pod przewodnictwem kapłana lub diakona. Choć te modlitwy mają za zadanie uwolnienie od wpływów demonicznych, to nie są egzorcyzmami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Modlitwy takiej nie powinno przeprowadzać się w przypadku stwierdzenia opętania, kiedy potrzebny jest egzorcyzm uroczysty. Takie modlitwy nie zawierają formuł egzorcyzmu uroczystego z Rytuału rzymskiego.
 3. Egzorcyzm chrzcielny włączony od początków chrześcijaństwa w sakrament chrztu świętego jako specjalna modlitwa.
 4. Stosowanie egzorcyzmowanej wody, oleju, soli i kadzidła przez każdego wiernego w odpowiednich sytuacjach. Woda, olej, sól, kadzidło może zostać pobłogosławione przez każdego kapłana (nie tylko egzorcystę) zgodnie z modlitwą Rytuału rzymskiego.

Często za praktyki uwalniające zabierają się osoby nieświadome zagrożenia, np.: świeccy, bioenergoterapeuci, wróżki, zaklinacze i inni. Ich działania cechują się tym, że w pierwszym etapie następuje pozorne polepszenie stanu dręczonej osoby (jest to efekt placebo albo zwodzenie szatańskie), po czym dolegliwości wracają z większą siłą. Należy zatem wystrzegać się takich "uzdrowicieli" zdając się na pomoc kapłanów egzorcystów. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Uwaga na fałszywych egzorcystów!

Błogosławieństwo otrzymane z rąk kapłana nie będzie skuteczne, o ile otrzymująca je osoba nie będzie miała woli nawrócenia, tj. zerwania z grzechem. Nie można pozostawiać diabłu otwartych drzwi do własnej duszy, ponieważ ten może wrócić i atakować ze zdwojoną siłą. Jezus w Ewangelii wg św. Mateusza uczy nas, że "Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam." Zatem właściwym celem egzorcyzmu nie jest samo wyrzucenie złego ducha i odcięcie jego wpływów, ale przede wszystkim nawrócenie danego człowieka i skierowanie go na drogę żywej wiary. Podstawę uwolnienia stanowi nawrócenie się i zerwanie ze złem. Więcej w artykule: Egzorcyzmy w Biblii.

Kim są egzorcyści?

źródło: egzorcyzmy.katolik.pl
EgzorcyzmyEgzorcysta w Kościele katolickim to biskup albo mianowany przez niego kapłan, który posiada specjalne zezwolenie do sprawowania egzorcyzmów.Powaga sakramentalium i charakter egzorcyzmu wymagają, by posługa egzorcystyczna nad opętanymi sprawowana była mocą specjalnego i wyraźnego zezwolenia miejscowego ordynariusza (zwykle biskupa diecezjalnego).

1. Egzorcyści  w Kościele.

Powaga sakramentalium i charakter egzorcyzmu wymagają, by posługa egzorcystyczna była sprawowana tak, jak nauczył Jezus Swoich uczniów, w duchu posłuszeństwa i zgodnie z praktyką Kościoła. Egzorcysta w Kościele katolickim to biskup diecezjalny albo wyznaczony przez niego kapłan, który otrzymuje specjalne zezwolenie do sprawowania egzorcyzmów. Zezwolenia takiego udziela biskup na stałe lub doraźnie kapłanom odznaczającym się "pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia, oraz specjalnie przygotowanym do tego zadania" (Zob. Komisja Kultu Bożego).

Ksiądz egzorcysta w swojej misji uwalniania od złych duchów kieruje się zalecaniami Rytuału rzymskiego, zdobytą wiedzą i własnym doświadczeniem. Egzorcystę obowiązuje duża ostrożność w rozeznaniu, ocenia w jaki sposób mogło dojść do wpływu złego ducha na daną osobę oraz rozpoznaje, czy nie cierpi na zaburzenia psychiczne. Zdaje sobie sprawę, że szatan nie chce uwolnienia człowieka, dlatego unika egzorcyzmu i czasem  ukrywa swoją obecność. Dokładne rozeznanie możliwych przyczyn działania złego ducha i tego objawów, a następnie egzorcyzm pozwala kapłanowi-egzorcyście stwierdzić, czy dana osoba jest rzeczywiście pod wpływem diabła oraz jaki jest stopień i przyczyny tego wpływu.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że tylko egzorcyzmy przeprowadzane przez kapłanów do tego uprawnionych na mocy biskupa mają uzdrowicielską moc. Wszystkie inne praktyki przypominające egzorcyzmy, które przeprowadzone przez świeckich, a także przez nieupoważnionych duchownych, nie przynoszą prawdziwego uwolnienia, ale są tego karykaturą.

2. Inni kapłani i świeccy.

o. Gabriel Amorth - główny egzorcysta RzymuKapłani nie posiadający zezwolenia biskupa mogą modlić się modlitwą o uwolnienie danej osoby, która jednak nie stanowi egzorcyzmu uroczystego i nie zawiera formuł zwracania się wprost do złego ducha w przypadku opętania demonicznego. Wszyscy kapłani mogą także dokonywać egzorcyzmu wody, oleju, soli i kadzidła.

Wierni mają do dyspozycji potężne narzędzie egzorcyzmu prostego. Mogą go stosować w odpowiedniej sytuacji, np. w chwilach pokus, dręczeń itd. Mogą także modlić się wraz księdzem modlitwą o uwolnienie i należeć do ruchów, gdzie praktykowany jest egzorcyzm prosty. Powinni otaczać modlitwą krewnych i znajomych, którzy są pod wpływem demonicznym, pozostając w stałym kontakcie z księdzem egzorcystą. Więcej o modlitwie o uwolnienie i egzorcyzmie prostym w tym dziale.

W przypadku stwierdzenia rzeczywistego opętania, nigdy i w żadnych okolicznościach świeccy ani kapłani bez upoważnienia biskupa, nie mogą samowolnie odprawiać egzorcyzmu uroczystego. Mogą za to uczestniczyć w egzorcyzmie jako osoby modlące się i pomagające księdzu egzorcyście.

3. Świeccy "egzorcyści".

W ostatnich latach coraz popularniejsze są usługi tzw. świeckich "egzorcystów", którzy obiecują wyrzucenie złego ducha. Są to np. wróżki, bioenergoterapeuci, jasnowidze, znachorzy i inni. Czasem powołują się na to, że działają w Kościele albo posiadają jakieś uprawnienia i kwalifikacje. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że świeccy "egzorcyści" działają w niezgodzie z Kościołem. Duch nieposłuszeństwa wyraża się tym, że wykonują czynności o zakamuflowanych charakterze okultystycznym i spirytystycznym; odrzucają wiedzę związana z rozeznawaniem; nie oferują osobom zniewolonym długofalowej pomocy; a za swoje usługi pobierają pieniądze. Tym samym ich działalność ma zwykle charakter komercyjny i prowadzi do wmawiania osobom naiwnym, że są one opętane.Groźne jest także to, że w przypadku jawnych lub zakamuflowanych okultystów i spirytystów dochodzi do pogorszenia stanu a nawet do opętań. Okultyzm i spirytyzm sprowadza się w swojej istocie do kontaktowania się ze złym duchem i zawierania z nim zobowiązań, które nigdy nie są korzyścią dla ludzkiej duszy.

Mocy oddziaływania tych osób poprzez "uzdrawianie" i "egzorcyzmowanie" nie można wykluczyć, niemniej trzeba pamiętać, że tego typu zdolności pochodzą jedynie od złego ducha, o ile nie ma się do czynienia z oszustwem. Nawet jeśli dojdzie do poprawienia stanu danej osoby, to trzeba zwrócić szczególną uwagę na skutki. Praktyka dowodzi, że jeśli nie jest to efekt lepszego samopoczucia psychicznego (placebo), to poprawa z czasem mija albo następują inne komplikacje zdrowia u tej osoby lub u jej bliskich. Bardzo częstym skutkiem jest osłabienie wiary i pobożności, a czasem wręcz dręczenia demoniczne zniechęcające do wiary w Boga, aż po opętanie. Podsumowując: kontaktowanie się z tymi osobami jest samo w sobie niebezpieczne, nie mówiąc już o powierzaniu im spraw uwolnienia od wpływu złego ducha.

Więcej na ten temat w artykule: Uwaga na fałszywych egzorcystów!

Kontakt do egzorcysty

UWAGA!!! Egzorcyzmy mogą sprawować tylko kapłani nominowani w swoich diecezjach przez biskupa. Wszystkie inne oferty odprawiania egzorcyzmów to oszustwa.

Kontakt do egzorcystyLista telefonów do kurii diecezjalnych, w których możesz zapytać o kontakt do egzorcysty.
Źródło: egzorcysta.org

Zadzwoń do kurii diecezjalnej (diecezji swojej albo sąsiedniej) i zapytaj o numer telefonu do księdza egzorcysty. Kurie powinny posiadać takie informacje i udzielają ich osobom zainteresowanym. Następnie zadzwoń pod podany numer egzorcysty. Ksiądz egzorcysta może zapytać, jaka jest przyczyna Twojego telefonu. Nie wstydź się powiedzieć o tym, dlaczego szukasz pomocy. Ksiądz egzorcysta ustali termin, kiedy odbędzie z Tobą spotkanie, podczas którego postara się zbadać przyczyny złego stanu. Wtedy, jeśli będzie taka konieczność, odprawi egzorcyzmy, czyli odmówi specjalną modlitwę-błogosławieństwo. Egzorcysta katolicki nie przyjmuje żadnych pieniędzy, upominków czy innych dowodów wdzięczności.

Archidiecezja lub diecezja / telefon / siedziba diecezji:

* białostocka: tel. (0-85) 741-64-73, Białystok

* bielsko-żywiecka: tel.(0-33) 81-90-600, 81-90-601, Bielsko-Biała

* bydgoska: tel.: (0-52) 366 98 00, Bydgoszcz

* częstochowska: tel.(0-34) 324-10-44, Częstochowa

* drohiczyńska: tel. (0-85) 557-805, Drohiczyn

* elbląska: tel.(0-55) 232-73-70, Elbląg

* ełcka: tel. (0-87) 610-44-88, Ełk

* gdańska: tel.(0-58) 552-00-51, Gdańsk

* gliwicka: tel.(0-32) 230-71-42, Gliwice

* gnieźnieńska: tel.(0-61) 426-21-02, 426-21-03, Gniezno

* kaliska: tel. (0-62) 766 78 55, Kalisz

* katowicka: tel.(0-32) 251-21-60, 251-70-13, 251-32-74, Katowice

* kielecka: tel.(0-41) 344-54-25, 344-30-71, Kielce

* koszalińsko-kołobrzeska: tel.(0-94) 3438710, 342-62-78, Koszlin

* krakowska: tel.(012) 429-47-74 lub 429-47-49, Kraków

* legnicka: tel.(0-76) 72-44-100, Legnica

* lubelska: tel. (0-81)532-12-25, 532-10-58, Lublin

* łomzyńska: tel. (0-86) 162-826 166-021, Łomża

* łowicka: tel. (0-46) 837-47-90, Łowicz

* łódzka: tel. (0-42) 637-58-44, 636-01-52, Łódź

* warmińska: tel. (0-89) 527-22-80, Olsztyn

* opolska: tel. (0-77) 45-43-837, Opole

* pelplińska: tel. (0-58) 536-12-21, 536-12-22, Pelplin

* płocka: tel. (0-24) 2622-640, Płock

* poznańska: tel. (0-61) 852-42-82, 852-42-83, Poznań

* przemyska: tel. (0-16) 678-66-94, Przemyśl

* radomska: tel.: (0-48) 340 62 00, Radom

* rzeszowska: tel. (0-17) 852-17-83, 852-44-19, Rzeszów

* sandomierska: tel. (0-15) 832-25-23, 832-25-38, Sandomierz

* siedlecka: tel. (0-25) 644 21 95, Siedlce

* sosnowiecka: tel. (0-32) 293-51-51, Sosnowiec

* szczecińsko-kamieńska: tel. (0-91) 45-42-292, Szczecin

* świdnicka: tel. (0-74) 856-44-00, Świdnica

* tarnowska: tel. (0-14) 621-37-37; 621-35-17, Tarnów

* toruńska: tel. (0-56) 621-07-70, Toruń

* warszawska: tel. (0-22) 53-17-200, Warszawa

* warszawsko-praska: tel. (0-22) 619-20-25, Warszawa-Praga

* włocławska: tel. (0-54) 231-30-40, 231-17-03, 231-32-99, Włocławek

* wrocławska: tel. (0-71) 322-50-81, Wrocław

* zielonogórsko-gorzowska: tel. (0-68) 327-12-91, Zielona Góra

* Ordynariat Polowy WP: tel. (022) 8269883.

EGZORCYŚCI, EGZORCYZMY WARSZAWA

Pomoc Duchowa WarszawaDo wizyty u egzorcysty kwalifikuje psycholog.

Ks. prałat Andrzej Grefkowicz
Warszawa, ul. Bednarska 28/30
tel. 22 828 54 83
Zapisy: poniedziałek-piątek g. 10-20.00

Ks. prałat Mieczysław Rzepecki
Warszawa, ul. Bednarska 28/30
tel. 22 828 54 83
Zapisy: poniedziałek-piątek g. 10-20.00

Ks. Piotr Pietrzak
Warszawa, ul. Bednarska 28/30
tel. 22 828 54 83
Zapisy: poniedziałek-piątek g. 10-20.00

o. Eugeniusz Wiraszka OFM Conv.
96-515 Teresin- Niepokalanów
tel. do klasztoru 46/864 22 22
tel. 046 864 22 67
o. Kazimierz Wasilewski OFM Conv.
tel. 046 864 21 19

Ksiądz Wiesław Jankowski 605 827 870
Ksiądz Maciej Sarbinowski SDS 512 346 693 w Łomiankach (aktualnie w Rzymie)

(Uwaga - kontakty mogą ulec dezaktualizacji każdego dnia, jeśli tak się stanie zwróć się o pomoc w swojej parafii. Jeśli tam nie uzyskasz pomocy, kontaktu, zadzwoń do kurii diecezjalnej i poproś o kontakt do egzorcysty diecezjalnego.)